02 aug2017


Wat is het verschil tussen het Interreg-project Watertruck en het TEN-T-project Watertruck+?

Waar het Interreg-project Watertruck veeleer een haalbaarheidsstudie was om te onderzoeken of er een reëel potentieel bestaat voor deze nieuwe vervoerswijze, streeft het TEN-T Watertruck+ project naar een schaalvergroting van het Watertruck-concept op EU-vlak door een masterplan te ontwikkelen en een daadwerkelijke vloot van de Watertrucks te bouwen, die in proefprojecten zijn gebruikt.

Het Interreg-project Watertruck is een project dat uitgaat van goederentransport over kleine waterwegen (CEMT I-IV), waarmee het economische potentieel van een regio tot ontwikkeling kan komen dankzij het gebruik van kleine, zichzelf voortstuwende of niet-gemotoriseerde, gestandaardiseerde duwbakken. Binnen dit project zijn de volgende werkpakketten reeds behandeld:

 • Vlootanalyses in België, Frankrijk en Nederland.
 • Identificatie van nieuwe en bestaande markten met hoge toegevoegde waarde en categorieën van goederenstromen die het meeste voordeel halen uit de door Watertruck aangeboden mogelijkheid om varen enerzijds en lossen & laden anderzijds van elkaar los te koppelen.
 • Financieringsmodellen en -structuren bestuderen.
 • Learnings formuleren op basis van duwboten-duwbakcombinaties in klasse V en hoger.
 • Persoonlijke kwesties.
 • Oplossing voor implementatie van optimale Watertruck-patronen voor CEMT-klassen I, II, III, IV en zeehavengebieden.
 • Vastleggen van de optimale samenstelling van Watertruck duwbakvolumes.
 • Identificatie en selectie van industriële Watertruck-goederenstromen in België, Frankrijk en Nederland.
 • Transport-economische haalbaarheid bewijzen en de toegevoegde waarde tonen voor het ontkoppelen van de los- en laadactiviteiten van het varen.
 • Onderzoek van de mogelijkheden om duurzame technieken in het Watertruck-concept te verwezenlijken in het licht van economische leefbaarheid
 • Identificatie en selectie van industriële Watertruck-vrachtstromen (testcases).
 • Regional Watertruck Group Demand Models.
 • Onderzoek naar technische opportuniteiten en productiecapaciteit voor serieproductie van kleine duwbakken.
 • Verspreiding van het concept.

Het Watertruck+ project, een TEN-T/CEF-project, brengt het concept van Watertruck tot leven door een vloot vaartuigen in te voeren bestaande uit kleine zelf-voortgestuwde of niet-voortgestuwde, gestandaardiseerde duwbakken en duwboten, in konvooi gebruikt.

Watertruck+ streeft naar een complementaire oplossing voor de bestaande binnenwateren. Het doel bestaat erin om de markt te ondersteunen met businesscases voor een grote Europese vloot aan vaartuigen door het Watertruck+ concept in verscheidene Europese regio’s te lanceren. Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

 • Marktbenadering: ontwikkeling van businesscases die het engagement van de verladers betrekken.
 • Overeenkomsten aangaan met de logistieke operatoren – selectie en ontwikkeling van businesscases.
 • Voorbereiding van het operationele programma – ontwikkeling van planningmodellen en monitoringtools, beslissen over noodzakelijke uitrusting (voortgestuwd, duwboten, pontons), oprichten van het handelsbedrijf (een Special Purpose Vehicle).
 • Ontwerp van het vaartuig.
 • Bouw van Watertruck+, bouwen voor gebruik
 • Test van Watertruck+ in echte omstandigheden.
 • Ontwikkeling van het masterplan om Watertruck+ op grotere schaal te brengen.
 • Communicatie en verspreiding.
 • Projectcoördinatie.

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord