Q&A

Masterplan

Hoe betrekt Watertruck+ de sectororganisasties? Wat is hun rol? Welk voordeel is er voor de schippers?

Een grondige communicatiestrategie, planning en betrokkenheid van de sector is beschikbaar. Er vinden regelmatige ontmoetingen plaats en er zijn er toekomstige gepland. We verwijzen naar ons communicatieplan en vragen stakeholders contact op te nemen voor verdere informatie.

De sectororganisaties ESO, EBU en KBV zijn door Watertruck+ uitgenodigd om een gemeenschappelijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Dit is in volle ontwikkeling.

Gaat de overheid de concurrentie aan met de kleine binnenvaart en benadeelt ze daarmee de bestaande particuliere binnenvaartondernemers?

Watertruck+ is een project van de Connecting Europe Facility Transport (CEF Call 2014). Hiertoe heeft het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) een contract (Grant Agreement) afgesloten met de Vlaamse overheid, die op haar beurt drie uitvoeringsorganen heeft aangesteld: Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) nv (lead partner, thans gefuseerd met De Vlaamse Waterweg nv), nv De Scheepvaart (thans omgevormd tot De Vlaamse Waterweg nv) en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) vzw (thans overgenomen door fusie met de Antwerp Management School). Deze publieke partijen werden door de Vlaamse regering gemandateerd om de bvba Watertruck+ op te richten voor de uitvoering van het project. Tot die bvba zijn de betrokken private operatoren ondertussen toegetreden, zoals voorzien in de statuten.

Watertruck+ is aanvullend op de klassieke binnenvaart en richt zich in hoofdzaak op nieuwe stromen en een modal shift van de weg naar het water.
Uit cijfers van het ITB blijkt dat het aantal in België geregistreerde schepen van de klasse I en II in het segment van de droge lading in de periode van 2000 tot 2015 afgenomen is van 620 naar 210 eenheden (-66%), hetzij een structurele afname van gemiddeld 27 stuks per jaar. Het project Watertruck+ beoogt in de pilootfase (2018-2019) een dertigtal vaartuigen in de vaart te brengen in dit segment. Van enige marktverstoring is dan ook hoegenaamd geen sprake

Is WT+ enkel interessant voor grotere bedrijven?

Beide calls waren open voor iedereen. Kleine en grote ondernemingen zijn uitgenodigd om in te tekenen op een open en niet-discriminerende investeringsstructuur.

Net zoals met andere vaartuigen, toont de realiteit aan dat een dergelijke investering gemakkelijker door grote ondernemingen kan worden verkregen: leningsvoorwaarden zijn eerder streng, waardoor de operator een aanzienlijke waarborg moet voorzien en op korte termijn moet lenen. De operatoren beschikken echter vaak over weinig activa en streven een operationeel resultaat na op de middellange of lange termijn.

In een poging het tij te keren, ontwikkelt Watertruck+ een masterplan bestaande uit businesscases voor de nieuwe bouw van een Watertruck-vloot in Europa, gedragen door privé-investeringen.

Opmerking: het exploiteren van de vaartuigen wordt door de operatoren uitgevoerd, volgens specifieke procedures.

Hebt u voldoende kandidaten gekregen voor het bouwen van de vaartuigen? Uit welk land komen zij? Zult u erin slagen om uw deadline te respecteren die bepaalt dat de vaartuigen tegen het einde van dit jaar gebouwd zullen zijn

De markt heeft veel belangstelling getoond. Voor de procedures van duwboten en duwbakken hebben in totaal 23 kandidaten uit heel Europa zich aangeboden, zich uitstrekkend over Polen, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Turkije. De meerderheid van de kandidaten komt uit Nederland (70%). Nederland is een toonaangevend land voor de binnenscheepvaart. Het was nochtans onmogelijk om alle partijen uit te nodigen een offerte in te dienen en daarom gebruiken we openbare procedures om 6 aanvragers per bundel te selecteren. Deze aanvragers hebben een tender ontvangen die uitgaat van de voorziene Speciale Specificaties. Wij hebben hun offertes tegen eind oktober 2016 ontvangen. De evaluatie en onderhandelingen zijn nog aan de gang.

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord