Q&A

Uitstoot

Hoe zal Watertruck+ aan de EURO VI-norm voor wegtransport voldoen?

In de subsidie-overeenkomst is bepaald dat de te gebruiken soort brandstof en het type voortstuwing minstens de EURO VI-norm voor wegtransport zullen naleven. Aangezien deze norm oorspronkelijk niet bedoeld was voor de uitstoot van vaartuigen, was er weinig bekend over de gevolgen van het gebruik van deze norm en de bijbehorende testmethoden voor scheepstoepassingen.

Het EICB heeft een breed gamma aan milieuverbeterende technologieën voor transport over de binnenwateren onderzocht. Het expertisecentrum heeft eveneens brandstoftypes op hun operationele, technische en economische haalbaarheid geëvalueerd om met zekerheid de conformiteit met de EURO VI-uitstootnormen en hun slaagkansen te beoordelen. Het doel was om te achterhalen of de EURO VI emissiewaarden ook haalbaar zijn voor de voortstuwing van de Watertruck+ vaartuigen, in plaats van de vrachtwagenmotoren waarvoor ze bedoeld waren.

  1. Uit een longlist van innovatieve technologieën, werd een shortlist van 12 toepasbare technieken bepaald. Vijf types van de onderzochte technologieën kunnen de EURO VI-norm halen op korte, middellange en lange termijn. Indien voor een van deze technologieën wordt gekozen, zal de EURO VI-norm worden bereikt.
  2. De Watertruck+ vloot zal de onlangs goedgekeurde EU NRMM Stage V-norm overtreffen.
  3. Er is een voldoende brede technologische basis beschikbaar om onderhandelingen met de scheepswerven te starten.
Welke specifieke maatregelen zullen tot een CO2-vermindering van minstens 25% leiden?

De subsidie-overeenkomst voorziet de inspanningsverplichting om de CO2-uitstoot met ten minste 25% te verminderen. Wij verwijzen naar de vergadering met INEA/DG MOVE van 15-07-2016 waar we reeds meegedeeld hebben dat een VUB uitstootonderzoek – op drie reallife-scenario’s gebaseerd – aantoont dat het huidige ontwerp van WT+ (zelf-voortgestuwde duwbakken wanneer ze alleen varen, in konvooien varen, met verhoogde transportcapaciteit) reeds een aanzienlijke verhoging aan transportefficiëntie (CO2 in g/tkm) laten optekenen.

Watertruck+ zal de EURO VI-motoren gebruiken. Is er al een leverancier voor deze motoren gevonden? Zo ja, welk type motor zal er gebruikt worden?

Watertruck+ zal niet per se EURO VI-vrachtwagenmotoren gebruiken. Het belang bestaat namelijk in het behalen van de uitstoot-doelstellingen van de EURO VI-norm en niet in het gebruik van het bepaalde motortype. We staan open voor alle mogelijke oplossingen die ons hiertoe kunnen leiden. Op dit moment onderzoeken verscheidene experts hoe we dit doel kunnen bereiken.

Door onszelf zo’n hoog doel te stellen, brengen we Watertruck+ op een hoog innovatief niveau, wat een enorme uitdaging is voor de scheepswerven die aangemoedigd worden om met heel innovatieve oplossingen voor de dag te komen. Door innovatieve technieken in te voeren in de Watertruck+ vloot, brengen we een EURO VI-uitstootwaarde tot stand die hoger ligt dan de onlangs goedgekeurde EU NRMM Stage V-norm.

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord