Voordelen

 • Banken en financiële decision makers

  Meer info
 • Verladers en operatoren

  Meer info
 • Schippers

  Meer info
 • Regionale en nationale beleidsmakers in alle lidstaten

  Meer info
 • Momenteel beschikken investeerders en banken niet over een voorspelbare restwaarde van het vaartuig na een bepaald aantal jaren van dienst. De restwaarde wordt sterk beïnvloed door de kenmerken van het schip, zijn ouderdom, de staalmarkt en de beschikbaarheid (aangezien er slechts een beperkt aantal schepen op de markt zijn, komen voorraadoverschotten of -tekorten relatief vaak voor).
 • Het komt erop neer dat investeerders aarzelen om nieuwe vaartuigen te financieren. Leningvoorwaarden zijn eerder streng, waardoor de operator een aanzienlijke waarborg moet voorzien en op korte termijn moet lenen. De operatoren beschikken echter vaak over weinig activa en streven een operationeel resultaat na op de middellange of lange termijn.
 • Het ontstaan van een vloot ter grootte van 500 uitwisselbare, vergelijkbare vaartuigen zal een doorbraak betekenen. De restwaarde wordt voorspelbaar zodat het kopen en leasen van een vaartuig gemakkelijker wordt. Dit stelt operatoren in staat om hun commercieel aanbod af te stellen op de termijnen van de prijsaanvragen (RFQ’s) die door de verladers worden gelanceerd. Dit alles zal een ander soort investeerder aantrekken: zij die de binnenvaart als een financiële opportuniteit zien, zonder echter als verlader actief te moeten zijn.
 • Watertruck+ is een nieuwe, innovatieve modus voor goederentransport die tracht de kleine in het binnenland gelegen waterwegen te reactiveren door een nieuw concept voor transport over de binnenwateren in te voeren.
 • Innovatief concept: het globale doel bestaat erin de onderlinge connectiviteit en de wederzijdse werking te versterken tussen het TEN-T-kernnetwerk en kleinere binnenwateren. Watertruck+ is opgebouwd rond vaartuigen (duwbakken en duwboten) die in konvooi varen en op een snelle en flexibele wijze kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld. Laden en lossen gebeurt los van het varen zelf, waardoor de serviceratio op de kleinere waterwegen stijgt.
 • Innovatief ontwerp: Watertruck+ verschaft een universeel standaardontwerp voor uiteenlopende types kleine duwbakken die kunnen worden aangepast aan de operationele vereisten van een specifieke goederenstroom. Voortdrijving, luikopeningen, stijg- of pompsystemen, een smalle kraan, enz. kunnen worden toegevoegd of verwijderd zonder een grote impact te hebben op de algemene structuur van de scheepsromp. Het gebruik van alternatieve materialen (met name aluminium, composiet) wordt onderzocht om de schepen zo efficiënt mogelijk te bouwen en te laten werken, zodat de life-cyclekosten per eenheid zo laag mogelijk worden gehouden.
 • Lage uitstoot: keuze van het type brandstof, bedoeld om de schadelijke uitstoot van de schepen te verlagen. Alternatieve brandstoftypes zoals lng (vloeibaar aardgas), cng (aardgas onder druk), waterstof, hybride stoffen, worden tijdens het project overwogen en bepaald, evenals de wijze van aandrijving. De CO²-uitstoot wordt met ten minste 25% verlaagd en de te gebruiken soort brandstof en het type aandrijving zullen minstens de EURO VI-norm voor wegtransport naleven.
 • Flexibel: Watertruck+ verzekert een maximaal flexibele werking gecombineerd met het behoud van de allergrootste regionale dekking door kleine binnenwateren te verbinden met het TEN-T-netwerk.
 • Operationele en economische uitvoerbaarheid: het voorafgaande Interreg-project Watertruck heeft de operationele en economische uitvoerbaarheid van het Watertruckconcept aangetoond. Tot dit onderzoek behoren zes demonstratieprojecten in België (Vlaanderen en Brussel), Nederland en Frankrijk. De capaciteit van Watertruck in West-Vlaanderen en de Kempen bedroeg 3 miljoen ton (waarvan minstens de helft een modal shift betreft), terwijl de capaciteit voor een modal shift in Nederland (Noord-Brabant) 0,4 ton heeft bereikt.
 • Modal shift: WT+ moedigt een verschuiving van de vervoerswijze aan waartoe nieuwe goederenstromen behoren die anders over de weg zouden gaan en waardoor transport over de binnenwateren kan concurreren met wegtransport. Er worden eveneens nieuwe investeringsprogramma’s betrokken (om een omgekeerde modal shift te voorkomen).

Door laden en lossen van elkaar te ontkoppelen, hoeft het boordpersoneel alleen maar te varen en niet langer te wachten tot de bestemmeling of verzender gelost of geladen heeft. Gedurende die tijd kan het personeel het transport van andere duwbakken afhandelen.

Geen logies betekent eveneens een geoptimaliseerde nuttige vracht en efficiëntie.

Vervoerscapaciteit Watertruck:

(CEMT I) vergeleken met Spits (CEMT II) vergeleken met Kempenaar
Vrachtgewicht (mt) +15% +12%
Vrachtvolume (mt) +18% +20%
Containers (TEU) N/A +20%

Binnen het Watertruck+-concept kan een werkrooster met een achturendag worden voorzien. Op het einde van zijn shift, kan de schipper naar huis. Het is niet langer nodig om meerdere weken aan boord te wonen, wat het beroep aantrekkelijker maakt voor jonge schippers.

Het Watertruck+-project streeft een oplossing na ter aanvulling van de bestaande activiteit op de binnenwateren. Het is de bedoeling om de markt te ondersteunen met businesscases voor een grote Europese vloot aan vaartuigen door het Watertruck+-concept in verscheidene Europese regio’s te lanceren.

 • Het project wil de nieuwe Watertrucks gebruiken voor goederenstromen die momenteel via wegtransport gebeuren en voor nieuwe vrachtstromen, waardoor het marktaandeel van de binnenwateren verhoogt in de Europese modal split. Watertruck+ wil een bijdrage leveren om ten eerste meer goederenstromen te verplaatsen van de overvolle Europese wegen naar de beschikbare capaciteit op de waterwegen, ten tweede de verwerkte hoeveelheid op TEN-T-vaarroutes te vergroten en ten derde het economische potentieel in regio’s met kleine waterwegen te ontsluiten.
 • Verlaging van de CO2-uitstoot met ten minste 25% in vergelijking met de uitstoot van de bestaande vloot op de binnenwateren, en emissiewaarden van schadelijke stoffen bereiken die minstens beantwoorden aan de EURO VI-normen voor wegtransport of een equivalent ervan.

Contact: info@vlaamsewaterweg.be

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord